КНАУФ-Нүүрэн хавтан

КНАУФ-Нүүрэн хавтан

КНАУФ-Нүүрэн хавтан

КНАУФ-Нүүрэн хавтан

Барилгын конструкцид дулаалгыг салхи, чийгнээс хамгаалахад хэрэглэнэ.

КНАУФ- фасадны хавтан нь хоёр талаасаа картоноор бүрсэн гипсэн зүрхэвчтэй хавтан материал болно.

Хавтангийн нүүрэн талын картоныг тусгай полимер уусмалаар боловсруулсан бөгөөд энэ нь хавтангийн зүрхэвчийг чийгнээс хамгаална.

Хавтангийн ар талыг ердийн картоноор бүрсэн болно.

Модон болон төмөр каркас бүхий барилгын конструкцийн дулаалгыг салхи, чийгнээс хамгаалахад хэрэглэнэ.

Агааржуулалтын зай завсар бүхий системд хэрэглэгддэг. Гадна өнгөлгөө хийх шаардлагатай.

Конструкцийн тодорхойлолт:

Төслийн дагуу конструкцийн байршилын тэмдэглэгээг хийнэ. Модон буюу төмөр каркасыг угсрана. Каркасын хөндийг сэмэрлэг эрдэс хөвөнгөөр тулгуур хоорондын зайг шахаж дүүргэнэ. Дотор өнгөлгөөг КНАУФ гипсэн хавтан болон КНАУФ гипсэн сэмэрлэг хавтан дор уур тусгаарлах үе дэвсэж хийнэ. Каркасын гадна талаас КНАУФ-фасадын хавтангийн үе хийнэ. Гадна талын гоелын хамгаалалтын өнгөлгөөг каркасын орон зайн бат бэхийг хангадаг үндсэн даацын каркасын зайнуудад бэхэлж өгнө. Гадна болон хамгаалалтын өнгөлгөөний хооронд агаарын зай завсар гаргаж өгнө. Өнгөлгөөний хооронд орсон чийг чөлөөтэй гадагшлах естой.

  • Гадна орчны үйлчлэлд тэсвэртэй.
  • Барилгын конструкцид хуримтлагдсан чийгийг гадагшлуулах чадвартай.
  • Угсархад хялбар бөгөөд энгийн.
Картоны өнгө Ногоон
Ирмэгийн хэлбэр УК
Үндсэн хэмжээ 3000*1200*12,5 мм
Хавтангуудын жин 34,2 кг
Баглаа 50 ширхэг


Галын аюулгүй байдал-техникийн үзүүлэлтүүд:

Г 1 (шатамхай ГОСТ 30244 дагуу).
В 1 (гал авалцамтгай ГОСТ 30402 дагуу).
Д 1 (утаа гаргалт СНиП 21-01-97* дагуу).
Т 1 (хордуулалт ГОСТ 12.1.044 болон СНиП 21-01-97 дагуу.


Буцах