С 366

С 366

С 366

С 366

Салаа (разнесенный) давхар металл каркас С 366 бүхий гипсэн сэмэрлэг КНАУФ- хавтангаар хийсэн  хоёр үе өнгөлгөөтэй хамар хана. КНАУФ иж бүрдэл систем.

КНАУФ иж бүрдэл систем С 111 нь инженерийн шугам сүлжээний зориулалттай орон зайтай металл каркас бүхий хоер талдаа тус бүр гипсэн сэмэрлэг КНАУФ-хавтангаар (ГВЛ)  хийсэн хоер үе өнгөлгөөтэй хамар хана хийхэд шаардлагатай тусгайлан сонгон авсан иж бүрдэл материалууд болно. Хамар ханын байгууламжийг чийгэнд тэсвэртэй гипсэн сэмэрлэг КНАУФ-хавтанг ашиглан хийж болно.


Иж бүрдэл систем нь үндсэн элементүүдээс гадна барилгын тодорхой асуудлуудыг шийдэхэд шаардлагатай техникийн шийдэл, зөвлөмж, багаж хэрэгслүүдийг багтааж байдаг.


С 366 иж бүрдэл системийн бүх элементүүд нь орчин үеийн технологийн дагуу, чанарын чанд хяналтан дор үйлдвэрлэгддэг бөгөөд тухайн конструкцийн найдвартай ажиллагааг урт хугацааны ашиглалтын турш бүрэн хангана.

Салаа давхар (разнесенный) каркас нь дурын шугам сүлжээг далдлах боломжийг олгоно.

Хэрэглээний хүрээ

Орон сууц, иргэний болон үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилгын орон сууц, зочид буудал, ажлын өрөө, нийтийн эзэмшлийн тасалгаа хоорондын хана барихад хэрэглэнэ.
Байгууламж нь бат бэхийн өндөр чанар болон гал тэсвэрлэлтээс гадна ус, дулаан, бохирын шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж далдлах боломжийг олгоно.


Угсралтын ажилдараах үе шаттай:

 • Хамар ханын байрлах байршилыг хана, тааз болон суурь хананд тэмдэглэх.
 • С 366 хамар ханын каркасыг угсрах.
 • Каркасан дотор цахилгааны шугам сүлжээ болон суурин тоног төхөөрөмж суурилуулахад зориулагдсан эд ангиудыг угсрах.
 • Каркасны нэг талд гипсэн сэмэрлэг КНАУФ-хавтангуудыг (ГВЛ) босоогоор нь тогтоож бэхлэх.
 • Төсөлд тусгагдсан бол тулгуур хоорондын зайнд тусгаарлагч материалыг бэхлэх.
 • Каркасны нөгөө талд гипсэн сэмэрлэг КНАУФ-хавтангуудыг (ГВЛ) тогтоож бэхлэх.
 • Гипсэн сэмэрлэг КНАУФ-хавтануудын (ГВЛ) заадсыг шавж, гадаргууг заслын ажилд бэлтгэж хөрсжүүлэх.
 • Хамар ханын гоелын заслыг шал тавьсаны дараа хийх.

Зөвлөлгөө

Гипсэн сэмэрлэг КНАУФ- хавтангуудыг төсөлд заасан тулгуурын алхамаар, фальцэн ирмэгээр нь тулгаж (ФК) босоо КНАУФ-профилд бэхлэнэ. Өнгөлгөөний хавтан хоорондын болон каркасын эсрэг талтай зөрөх зайг каркасын тулгууруудын алхамтай тохирч байхаар зохицуулж хийнэ.

8-10 м-ээс дээшгүй хоорондын зай тутамд хамар ханын хэв гажилтын заадас мөн барилгын байгууламжийн хэв гажилтын заадасыг заавал давтаж хийнэ. Гипсэн сэмэрлэг КНАУФ- хавтангуудын ирмэгийг шавахын өмнө КНАУФ-Тифенгрунд хөрсжүүлэгчээр боловсруулна. Гипсэн сэмэрлэг КНАУФ- хавтангуудын заадасыг КНАУФ-Фуген ГВ (Фугенфюллер ГВ) эсвэл КНАУФ-Унифлотыг ашиглан шавна.

Байнгын өндөр чийгтэй орчинд (сантехникийн холболт бүхий газар, гал тогоо, ванны өрөө), хананд шууд ус тусах (ванны өрөө) газарт хамар ханыг халхлах байгууламж, шалтай нийлэх газарт КНАУФ-Флэхендихт ус тусгаарлах туузаар битүүлж, гадаргууг ус тусгаарлах КНАУФ-Флэхендихт бэлдэцээр боловсруулна.

 • Иж бүрдэл систем С 366-г хэрэглэснээр  тусгаарлах хөнгөн байгууламжийг барих ажлыг хамгийн зөв, чанартай бөгөөд хэмнэлттэйгээр гүйцэтгэх боломжтой болно.  
 • Барилгын байгууламжийн галын аюулгүй байдлыг нэгдүгээр (дээд) ангиллын түвшинд хангадаг.
 • Хамар хана хийх үйл ажиллагаанаас «нойтон» ажлыг бүрэн гаргасан.
 • Хөдөлмөрийн бүтээмжийг мэдэгдэхүйц дээшлүүлсэн.
 • Барилгын конструкцийг хөнгөлснөөр нийт зардалын хэмжээг бууруулсан.
 • Хязгааргүй уран  сэтгэмж, олон хувилбарт архитектурын шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх боломжыг олгосон.
 • Бэлэн болсон хамар ханын гадаргуу нь чанарын өндөр шаардлагыг хангана.
 • С 366 хамар ханын гадаргуу ямарч засвар хийхэд тохирно: будах, обой наах, гоелын өнгөлгөө хийх
 • Тасалгааны дулаан болон дуу чимээ тусгаарлалт сайжирна.
 • Экологийн цэвэр орчин бий болохоос гадна хүн амьдрах тав тухтай микроорчинг бүрдүүлнэ. Учир нь иж бүрдэл системийн үндсэн материал гипсэн сэмэрлэг КНАУФ-хавтан  илүүдэл чийгийг шингээж, шаардлагатай бол түүнийг буцааж гарган амьсгалдаг юм.
 • Галд тэсвэрлэлтийн өндөржүүлсэн үзүүлэлттэй.
 • Салаа (разнесенный) давхар каркас нь дурын шугам сүлжээг далдлах боломжийг олгоно.
Үзүүлэлтүүд Хэмжээ
Жин 1 м.кв ойролцоогоор 50 кг
Хамар ханын дээд өндөр 6,0 м* хүртэл
Хамар ханын зузаан 220 мм ба түүнээс их
Дуу чимээ тусгаарлалтын индекс, Rw 55 Дб хүртэл
Гал тэсвэрлэлтийн хязгаар EI 90

* Каркасын профилийн төрөл хэмжээ болон тулгуурын алхамаас хамаарна.

Иж бүрдэл системийн бүтэц

Нэр Хэмжих нэгж м2-д зарцуулагдах хэмжээ
1 Гипсэн сэмэрлэг КНАУФ- хавтан (ус чийгэнд тэсвэртэй гипсэн сэмэрлэг хавтан) 12,5мм м2 4,1
2 КНАУФ-профил ПН 50/40 (75/40, 100/40) урт, м 1,4
3 КНАУФ-профил ПС 50/50 (75/50, 100/50) урт, м 4,0
Винт MN 30 ш 18
46 Винт MN 45 ш 29
5 Шаваас  КНАУФ-Фуген ГВ (Фугенфюллер ГВ) кг 1,4
6 Арматурчлалын тууз урт, м 2,0
7 Дюбел К 6/35 ш 3,0
8 Нягтруулах тууз урт, м 2,4
9 Хөрсжүүлэгч  КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2
10 Эрдэс хөвөн блок м2 1,0
11 КНАУФ-профил ПУ ш **

** захиалагчийн хүсэлтээр.
[ ] хаалтанд хамар ханын өндөр гипсэн хавтангийн уртаас илүү байх үед хаалтан дахь өгөгдлүүдийг авна.)


Буцах