Тааз

Тааз

П 131

П 131 (П 231)

КНАУФ - гипсэн сэмэрлэг хавтангаар хийгдсэн дан каркас бүхий даацын (самонесущий) дүүжин тааз. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
П 112

П 112

Хоёр түвшний металл каркас бүхий КНАУФ-гипсэн хавтангаар хийгдсэн дүүжин тааз П 112. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
П 113

П 113

Нэг түвшний металл каркас бүхий КНАУФ-гипсэн хавтангаар хийгдсэн дүүжин тааз П 113. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
П 14

П 14

Растр (үүрэн) дүүжин тааз П 14. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
П 16

П 16

Металл шугаман (реечный) дүүжин тааз П 16. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
П 212

П 212

Хоёр түвшний металл каркас бүхий гипсэн сэмэрлэг КНАУФ хавтангаар хийгдсэн дүүжин тааз П 212. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
П 213

П 213

Нэг түвшний металл каркас бүхий гипсэн сэмэрлэг КНАУФ хавтангаар хийгдсэн дүүжин тааз П 213. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
П 232

П 232

Хоёр түвшний металл каркас бүхий КНАУФ-Файерборд блокоор хийгдсэн дүүжин тааз П 232. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
П 233

П 233

Нэг түвшний металл каркас бүхий КНАУФ-Файерборд блокон дүүжин тааз П 233. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
П 282

П 282

Хоёр түвшний металл каркас бүхий АКВАПАНЕЛЬ® цементэн дотор хавтангаар хийгдсэн дүүжин тааз П 282. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...