Өнгөлгөө

Өнгөлгөө

С 611

С 611

КНАУФ хавтанг цавуугаар нааж хийх нэг үе өнгөлгөө С 611. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 623

С 623

С 623 суурь хананд бэхлэгдэх металл каркас бүхий КНАУФ хавтангийн нэг болон хоер үе өнгөлгөө. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 625

С 625

Суурь хананаас хөндийрүүлсэн металл каркас бүхий нэг үе КНАУФ хавтантай өнгөлгөө С 625. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 626

С 626

Суурь хананаас хөндийрүүлсэн металл каркас бүхий хоер үе КНАУФ хавтантай өнгөлгөө С 626. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 631.1

С 631.1

Дүүжингээр бэхлэгдсэн ган каркас бүхий нэг үе КНАУФ-Файерборд хавтангийн өнгөлгөө.

дэлгэрэнгүй...
С 631.2

С 631.2

Дүүжингээр бэхэлэгдсэн ган каркас бүхий КНАУФ-Файерборд хавтан (гадна үе) ба гипсэн хавтан (дотор үе) хосолсон хоер үе өнгөлгөө.

дэлгэрэнгүй...
С 635

С 635

Суурь ханаас хөндийрүүлж бэхэлсэн ган каркас бүхий нэг үе КНАУФ-Файерборд хавтантай өнгөлгөө.

дэлгэрэнгүй...
С 636

С 636

Суурь ханаас хөндийрүүлж бэхэлсэн ган каркас бүхий КНАУФ-Файерборд блок (гадна), гипсэн (дотор) хосолсон хоер үе бүхий өнгөлгөө.

дэлгэрэнгүй...
С 663

С 663

Суурь хананд бэхлэгдсэн металл каркас бүхий КНАУФ гипсэн сэмэрлэг хавтангийн (ГВЛ) нэг болон хоер үе өнгөлгөө С 663. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 665

С 665

Суурь хананаас хөндийрүүлсэн металл каркас бүхий КНАУФ гипсэн сэмэрлэг хавтангийн (ГВЛ) нэг үе өнгөлгөө С 665. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 666

С 666

Суурь ханаас хөндийрүүлсэн металл каркас бүхий КНАУФ гипсэн сэмэрлэг хавтангийн (ГВЛ) хоер үе өнгөлгөө С 666. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
М 682

М 682

Металл каркас бүхий КНАУФ гипсэн сэмэрлэг хавтангийн (ГВЛ) нэг буюу хоер үе мансардны өнгөлгөө М 682. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 683

С 683

ПП-профилээр хийгдсэн металл каркас бүхий Аквапанель®цементэн дотор хавтангийн нэг, хоер үе өнгөлгөө С 683. КНАУФ иж бүрэн систем.

дэлгэрэнгүй...
С 685

С 685

Хананаас хөдийрүүлж бэхэлсэн металл каркас бүхий Аквапанель® цементэн дотор хавтангийн нэг үе өнгөлгөө С 683. КНАУФ иж бүрэн систем.

дэлгэрэнгүй...