Хамар хана

Хамар хана

С 111

С 111

Дан металл каркас бүхий КНАУФ-хавтангаар хийсэн нэг үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 111. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 113

С 113

Дан металл каркас С бүхий КНАУФ-хавтангаар хийсэн гурван үе өнгөлгөөтэй хамар хана113. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 112

С 112

Дан металл каркас бүхий КНАУФ-хавтангаар хийсэн хоёр үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 112. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 115

С 115

Давхар металл каркас бүхий КНАУФ-хавтангаар хийсэн хоёр үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 115. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 116

С 116

Салаа (разнесенный) давхар металл каркас бүхий КНАУФ-хавтангаар хийсэн хоёр үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 116. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
C 131.1

C 131.1

Эрдэс хөвөн дүүргэгчтэй дан ган каркас бүхий хоёр талдаа нэг үе КНАУФ-Файерборд –хавтангаар өнгөлсөн хамар хана. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 131.2

С 131.2

Эрдэс хөвөн дүүргэгчтэй дан ган каркас бүхий, нэг талаас нь гипсэн хавтангаар, нөгөө талаас нь КНАУФ-Файерборд –хавтангаар нэг үе өнгөлсөн хамар хана. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 132

С 132

Эрдэс хөвөн дүүргэгчтэй дан ган каркас бүхий, нэг талаасаа хоер үе гипсэн хавтан, нөгөө талаасаа хосолсон (гадна үе – КНАУФ-Файерборд, дотор үе – гипсэн хавтан) өнгөлгөөтэй хамар хана. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 135

С 135

Эрдэс хөвөн дүүргэгчтэй давхар ган каркас бүхий, нэг талаасаа хоёр үе гипсэн хавтан, нөгөө талаасаа хосолсон (гадна үе – КНАУФ-Файерборд, дотор үе – гипсэн хавтан) өнгөлгөөтэй хамар хана. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 136

С 136

Эрдэс хөвөн дүүргэгчтэй салаа (разнесенный) давхар ган каркас бүхий, нэг талаасаа хоёр үе гипсэн хавтан, нөгөө талаасаа хосолсон (гадна үе – КНАУФ-Файерборд, дотор үе – гипсэн хавтан) өнгөлгөөтэй хамар хана. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 361

С 361

Дан металл каркас бүхий гипсэн сэмэрлэг КНАУФ- хавтангаар хийсэн нэг үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 361. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 362

С 362

Дан металл каркас бүхий гипсэн сэмэрлэг КНАУФ- хавтангаар хийсэн хоёр үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 362. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 363

С 363

Дан металл каркас бүхий гипсэн сэмэрлэг КНАУФ- хавтангаар хийсэн гурван үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 363. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 365

С 365

Давхар металл каркас бүхий гипсэн сэмэрлэг КНАУФ- хавтангаар хийсэн хоёр үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 365. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 366

С 366

Салаа (разнесенный) давхар металл каркас бүхий гипсэн сэмэрлэг КНАУФ- хавтангаар хийсэн хоёр үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 366. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 367

С 367

Дан металл каркас С 367 бүхий гипсэн сэмэрлэг КНАУФ- хавтан болон ган листээр хийсэн гурван үе өнгөлгөөтэй хамар хана. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 381

С 381

Дан металл каркас бүхий АКВАПАНЕЛЬ® цементэн дотор хавтангаар хийсэн нэг үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 381. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 382

С 382

Дан металл каркас бүхий АКВАПАНЕЛЬ® цементэн дотор хавтангаар хийсэн хоёр үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 382. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 385.1

С 385.1

Давхар металл каркас бүхий АКВАПАНЕЛЬ® цементэн дотор хавтангаар хийсэн нэг үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 385.1. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 385.2

С 385.2

Давхар металл каркас бүхий АКВАПАНЕЛЬ® цементэн дотор хавтангаар хийсэн хоёр үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 385. 2. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 386.1

С 386.1

Салаа (разнесенный) давхар каркас бүхий АКВАПАНЕЛЬ® цементэн дотор хавтангаар хийсэн нэг үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 386.1. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...
С 386.2

С 386.2

Салаа (разнесенный) давхар каркас бүхий АКВАПАНЕЛЬ® цементэн дотор хавтангаар хийсэн хоёр үе өнгөлгөөтэй хамар хана С 386. 2. КНАУФ иж бүрдэл систем.

дэлгэрэнгүй...