“КНАУФ ГИПС” хязгаарлагдмал хариуцлагатай нийгэмлэг өөрийн бүтээгдэхүүний тухай мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулах нээлттэй оферт.

1.Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү гэрээ нь КНАУФ ГИПС Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Нийгэмлэгийн (байршлын хаяг – 143400, ОХУ, Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная, 139) цаашид “Байгууллага” гэх, Дүрмийн үндсэн дээр төлөөлж оролцох Янис Краулис, албан есны санал (цаашид “оферт” гэнэ) бөгөөд Байгууллагын (цаашид Хэрэглэгч гэнэ) явуулж буй бүтээгдэхүүний чанар, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх үйл ажиллагаанд оролцох зорилгоор өөрийн тухай мэдээлэл (хувийн мэдээлэл) олгосон этгээдүүдэд мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх, бүртгүүлэх маягтанд заасан мэдээллийн дагуу SMS ба/эсвэл цахим шуудангаар захидал илгээх, Хэрэглэгчдийг утсаар мэдэгдэх замаар Байгууллагын бүтээгдэхүүн, Байгуулага болон түншүүдийн явуулж буй арга хэмжээнүүдийн тухай мэдээлэл, Байгууллагын үйл ажиллагааны тухай бусад мэдээлэл авах бүх чухал нөхцөл агуулсан болно.

Баримтын бүрэн текст.

 

Хувийн мэдээлэл боловсруулах болон хувийн мэдээлэл хамгаалахад хэрэгжүүлж буй шаардлагын тухай мэдээлэлтэй холбоотой «КНАУФ ГИПС» Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Нийгэмлэгийн бодлого

1. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү бодлого нь «КНАУФ ГИПС» Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Нийгэмлэгийн (цаашид Байгууллага гэнэ) хувийн мэдээлэл боловсруулах нийтлэг зарчмууд ба дараалал мөн тэдгээрийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээнүүдийг тодорхойлдог.

Бодлогын зорилго нь хүн ба иргэний хувийн мэдээлэл боловсруулах явцад түүний хувийн амьдрал, хувийн болон гэр бүлийн нууцын халдашгүй байдал зэрэг эрхийг хамгаалах, эрх чөлөөг хангах, ОХУ-ын хууль эрх зүйн шаардлагуудыг тодорхой болон чанд сахихад оршино. 

Баримтын бүрэн текст.

 

COOKIE-ФАЙЛУУД БОЛОН БУСАД ТЕХНОЛОГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ КНАУФ БОДЛОГО  

Одоогоор www.knauf.mn интернет-сайт ашиглаж буй нь Үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс хэрэглэгчийн эцсийн төхөөрөмж дээр cookies суулгах, мөн энэхүү тогтоомжийн дагуу ашиглахыг зөвшөөрснийг баталж байгаа. Зөвшөөрөл нь браузерийн тохируулгын тусламжтайгаар илэрхийлэгдэнэ. Хэрэв хэрэглэгч нь cookies ашиглахыг зөвшөөрөхгүй бол браузерийн тохируулгыг зохих аргаар өөрчлөх эсвэл үйлчилгээнээс татгалзана.

Сүүлд шинэчилсэн: 2020 оны 8-р сар

Хүчин төгөлдөр болох огноо: 2020 оны 8-р сарын 1

Cookies-файл болон бусад технологитой холбоотой энэхүү тогтоол (“Тогтоол”) нь КНАУФ компанид (“КНАУФ”, “бид”, “биднийг”, “бидэнд”, “бид нарын”) харьяалагдах, хяналтанд байх вэб-сайт болон хавсралттай (Сайт) холбоотой ашиглаж болох төрөл бүрийн cookies-файл болон бусад технологийг тодорхойлно. Мөн энэхүү Тогтоол нь та cookies-файлууд болон бусад технологийг удирдах боломжийг  тодорхойлно.

Бид энэхүү Тогтоолыг дурын цагт өөрчилж болно. Энэхүү Тогтоолын сүүлд хийгдсэн өөрчлөлтүүд нь “Сүүлд шинэчилсэн” хуудасны дээд хэсэгт өгөгдсөн байгаа. Энэхүү Тогтоолын ямар ч өөрчлөлтүүд нь өөрчлөгдсөн Тогтоол хүртээмжтэй болсон эсвэл Сайт дээр байршуулснаар хүчин төгөлдөр болно.

Ямар нэгэн асуулт гарвал электрон шуудангаар захидал илгээнэ үү: info@knauf.mn эсвэл дараах утсаар залгана уу: 2222222

Дараах холбоос ашиглаж хэрэгтэй хэсгийг үзнэ үү:

 • Бусад мэдээлэл цуглуулах, ашиглах
 • Интернэт-реклам ба үүрэн холбооны төхөөрөмжийн реклам; гар утасны хавсралтууд
 • Cookie-файл болон бусад технологийг удирдах
 • Cookie-файлтай холбоотой КНАУФ Тогтоолд орох өөрчлөлтүүд 

 

 

БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛАХ, АШИГЛАХ

Бусад олон вэб-сайтуудтай адил манай Сайт “Cookie-файл” эсвэл “Бусад технологи” (жиш. “цэгэн маркер”, “вэб-маяк”, “тунгалаг GIF-файл”, электрон шуудангийн захидал дахь холбоосууд, JavaScript, Google эсвэл Apple өгөгдсөн төхөөрөмжийн таних дугаар болон бусад төстэй технологи) ашиглаж болно. Cookie-файл болон Бусад технологи нь бид болон хөндлөнгийн компаниудад та Сайтад зочилсон тухай мэдээлэл авах, таны зочилсон хандлагыг судлах боломж олгодог. Бид эдгээр мэдээллийг таны захиалга болон хэрэгцээний тухай мэдээллийг боловсруулах мөн интерактив болон үүрэн холбооны зар сурталчигаа, захидал, контентыг таны ашиг сонирхолд нийцүүлэн хүргэхэд ашигладаг.

Cookie-файл нь вэб-сайт зочлох бүрт таны компьютер эсвэл үүрэн холбооны төхөөрөмжинд (“Төхөөрөмж”) хадгалагдах жижиж текстэн файл юм. Cookie-файл нь өөрөө таныг танихад ашиглагдах боломжгүй ч зарим тохиолдолд КНАУФ cookie-файл эсвэл хөндлөнгийн компанийн cookie-файлыг таны өгсөн хувийн мэдээлэл эсвэл бусад эх үүсвэрээс олсон таны тухай мэдээлэлтэй нэгтгэх боломжтой. Cookie-файлыг таны сэтгэл ханамжийг сайжруулах зорилгоор Сайтанд өргөн хэрэглэгддэг. Жишээ нь бид cookie-файлыг дараах зорилгоор ашиглана. Үүнд:

 • ирээдүйд системд нэвтрэх явцыг хялбаршуулах, хурдасгах зорилгоор таны хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгийг хадгалах;
 • таны хэл болон бусад тохируулгыг хадгалах;
 • та шаардлагатай мэдээлэл хүлээж авсан эсэхийг хянах;
 • аюулгүй бөгөөд найдвартай онлайн-төлбөр тооцооны үйлчилгээг хангах;
 • танд очих рекламд шинжилгээ хийх, илгээх давтамжийг тодорхойлох зорилгоор реклам болон вэб-сайтын агуулга эсвэл хавсралтыг хүлээж авах мэдрэмжийг судлах;
 • Сайтын хурдан бөгөөд үр ашигтай ажиллагааг хангах, таны ашиг сонирхол, байршилд нийцэх мэдээлэл, контент нийлүүлэхэд тусламж үзүүлэх зорилгоор зочдын тоог тодорхойлох, зочид Сайтыг ашиглаж байгааг судлах.

Cookie файл ашиглах бодлого

www.knauf.mn интернэт-сайтын контент нийлүүлэхтэй холбоотойгоор cookies хэрэглэдэг, ө.х. холбогдох болгонд уншигдах боломжтой сервер дээр хэрэглэгчийн төхөөрөмжинд хадгалагдах мэдээлэл. Түүнээс гадна cookies төстэй бусад технологи болон функци ашиглаж болно. Cookies тухай мэдээлэл манай вэб-сайтын хүрээнд ашиглагдаж буй бусад төстэй технологид ашиглаж болно. Cookies файл нь хэрэглэгчийн эцсийн төхөөрөмжинд хадгалагдах электрон өгөгдөл бөгөөд тэдгээрийн дотор текстэн файл байна. Cookie ихэвчлэн сайтын нэр, эцсийн төхөөхөмж дээр хадгалагдсан хугацаа болон онцгой дугаар агуулдаг.

Сookies файлыг хэрэглэгчийн сонирхол, вэб-сайтыг үр дүнтэй ашиглах үүднээс интернэт-сайтын хуудас дахь агуулгын тохируулга хийхэд ашигладаг. Эдгээр файлууд сайтын хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг таних, хувийн хэрэгцээг харгалзан вэб-хуудсыг зөв гаргах үүрэгтэй:

 • вэб-сайтын бүтэц болон агуулгыг сайжруулах боломж олгох хэрэглэгчид вэб-сайтыг яаж ашигладаг тухай ойлгоход тусламж болох статистик байгуулах;
 • сайтын хэрэглэгчийн сессийг дэмжсэнээр (нэвтэрсний дараа) хуудас болгонд дахин хэрэглэгчийн нэр, нууц оруулах шаардлагагүй;
 • хэрэглэгчдийн сонирхолыг харгалзан рекламын контент нийлүүлэх.

www.knauf.mn интернэт-сайтын үйлчилгээний хүрээнд дараах cookies фалын төрөл ашиглаж болно: интернэт-порталын хүрээнд хүртээмжтэй үйлчилгээ ашиглах боломж олгодог “шаардлагатай” cookies файл, жишээ нь:

 • нэвтрэх шаардлагатай үйлчилгээний хүрээнд ашиглагдах хэрэглэгчийг таних cookies файл;
 • аюулгүй байдлыг хангахад ашиглагдах cookies файлууд, жишээ нь үйлчилгээний хүрээнд нэвтрэлтийн луйвар илрүүлэх;
 • вэб-сайт ашигласан тухай мэдээлэл цуглуулах зориулалттай cookie-файлууд;
 • Сонгосон хэл эсвэл хэрэглэгчийн нутаг дэвсгэр, фонтын хэмжээ, сайтын дизайн г.м. хэрэглэгчийн сонгосон үзүүлэлтүүд болон хэрэглээний интерфэйсийн тохируулгыг санах “функционал” cookies файлууд.

Олон тохиолдолд вэб-сайт үзэх програм хангамж (браузер) нь хэрэглэгчийн эцсийн төхөөрөмжинд cookies файл хадгалахыг зөвшөөрч байдаг. Үйлчилгээ хэрэглэгчид хүссэн үедээ cookie файлтай холбоотой тохируулгуудад өөрчлөлт оруулах боломжтой. Эдгээр тохируулгануудыг cookie файлын автомат үйлчилгээг зогсоох эсвэл сайт хэрэглэгч төхөөрөмжинд нэвтрэх болгонд тэдгээрийн тухай мэдээлдэг болгож өөрчилж болно. Сookies файл үйлчлэх боломж, аргуудын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл программ хангамжийн (браузер) тохируулгад бий. Сookies тохирулгыг өөрчлөхгүй бол мэдээллийг хэрэглэгчийн эцсийн төхөөрөмжинд байрлуулж ингэснээр бид мэдээллийг хэрэглэгчийн төхөөрөмжинд хадгалж түүнийг ашиглах боломжтой болно.

Сookie хэрэглэхийг хориглох нь манай вэб-сайтуудын хүрээнд зарим үйлчилгээ ашиглахад хүндрэл учруулж болзошгүй, тухайлбал системд нэвтрэх шаардлагатай тохиолдолд. Сookie файл хориглосноор нэвтрэх шаардлагатай контентоос бусдыг www.knauf.mn вэб-сайт дээр унших эсвэл үзэх боломжийг хязгаарлахгүй.

Сookies файлууд www.knauf.mn интернэт-сайтын үйлчилгээ хэрэглэгчийн эцсийн төхөөрөмжинд байршуулж цаашид сайттай хамтран ажилладаг реклам олгогч, судалгааны компани, мультимедиа хавсралтын провайдер ашиглаж болно.

Сайт дээр ашиглаж болох төрөл бүрийн cookie-файлуудыг доор тодорхойлсон байгаа. Та сайтаар анх зочлохдоо тодорхой төрлийн cookie-файл ашиглахыг зөвшөөрч эсвэл татгалзаж өөрийн хүсэлтийг тодорхойлно.

Онц шаардлагатай cookie файлууд

Эдгээр cookie файлууд вэб-сайт ажиллахад шаардлагатай бөгөөд манай системд татгалзах боломжгүй. Ихэвчлэн нууцлалын түвшин тохируулах, системд нэвтрэх, загвар бөглөх зэрэг таны үйлдлийн хариуд идэвхждэг. Та эдгээр cookie файлуудыг ашиглахаас татгалзах эсвэл тэдгээрийг ашиглах тухай мэдээлэх браузерын тохируулгыг өөрчилж болно ингэсэн тохиолдолд вэб-сайтын зарим хэсэг ажиллахгүй байх магадлалтай.

Ашиглалтын cookie файлууд

Эдгээр cookie файлууд нь манай вэб-сайтын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх,  сайжруулах зорилгоор хандалтын тоо, трафикийн эх үүсвэрүүдийг тооцоолох боломж олгоно. Хамгийн олон бөгөөд цөөн хандалттай хуудас, зочид маань сайтаар ямар маягаар хөдөлдөг тухай мэддэг. Эдгээр cookie тусламжтайгаар цуглуулсан бүх өгөгдлүүдийг статистик болгон ангилдаг болоод аноним байна. Хэрэв та эдгээр cookie файл ашиглахыг зөвшөөрөхгүй бол та манай вэб-хуудсаар зочилсон тухай мэдээлэл бидэнд хүрэхгүй.

Функционал cookie файлууд

Эдгээр cookie файлууд нь онлайн-чат болон видеоролик мэтийн зориулалттай сайжруулсан функционал чанар ба персонализаци хүргэх боломж олгодог. Тэдгээрийн тохируулгыг бидний зүгээс эсвэл манай хуудас дээр үйлчилгээ нь байдаг хөндлөнгийн нийлүүлэгчид хийж болно. Хэрэв та эдгээр cookie файл ашиглахыг зөвшөөрөхгүй бол зарим нэг функц эсвэл бүгд зохих есоор ажиллахгүй байх магадлалтай.

Зорилтод cookie файлууд

Эдгээр cookie файлын тохируулгыг манай вэб-хуудсаар дамжуулан манай рекламд хамтран ажилладаг компаниуд хийдэг бөгөөд таны сонирхлын тухай мэдээлэл цуглуулж өөр вэб-хуудсууд дээр танд тусгайлан зориулсан реклам гаргахад ашиглаж болно. Таны броузер, төхөөрөмжийг таньж ажилладаг. Хэрэв та cookie файл ашиглахыг зөвшөөрөхгүй бол танд манай зорилтод реклам төрөл бүрийн вэб-хуудсан дээр харагдахгүй.

Нийгмийн сүлжээний cookie файлууд

Эдгээр cookie файлууд вэб-хуудсан дээр нэмэгдэх нийгмийн сүлжээний үйлчилгээнд зориулж тохируулга хийгдсэн. Уг файлууд браузер дахь таны үйлдлүүдийг ажиглаж таны сонирхлын тухай мэдээллийг цуглуулах боломжтой. Энэ нь таны хандсан бусад вэб-хуудсан дээр харагдах материал, мэдээнд нөлөөлж болно. Хэрэв та эдгээр cookie файл ашиглахыг зөвшөөрөхгүй бол магадгүй материал солилцох тус хэрэгсэл ашиглах боломжгүй эсвэл танд харагдахгүй байж болно. Эдгээр cookie файлууд нь онлайн-чат болон видеоролик мэтийн зориулалттай сайжруулсан функционал чанар ба персонализаци хүргэх боломж олгодог. Тэдгээрийн тохируулгыг бидний зүгээс эсвэл манай сайт дээр үйлчилгээ нь байдаг хөндлөнгийн нийлүүлэгчид хийж болно. Хэрэв та эдгээр cookie файл ашиглахыг зөвшөөрөхгүй бол зарим нэг функц эсвэл бүгд зохих есоор ажиллахгүй байх магадлалтай.

 

ИНТЕРНЭТ-РЕКЛАМ БА ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН РЕКЛАМ; ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ХАВСРАЛТУУД

Бид болон хөндлөнгийн компаниуд реклам болон тусгайлсан контент түгээх зорилгоор нийлүүлэгчдийн зүгээс олгодог, бид болон бусад реклам олгогчдын бодлоор таны сонирхолд нийцэж болох контекст реклам ашигладаг. Хөндлөнгийн үйлдвэрлэгчид эдгээр үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор Сookie файл болон Бусад технологи ашиглах тохиолдолд КНАУФ тус технологи эсвэл цуглуулсан мэдээлэл ашиглалтыг хянахгүй бөгөөд гуравдагч этгээдүүдийн ямар ч үйлдэл эсвэл дүрмийн төлөө хариуцлага хүлээхгүй. Зар сурталчилгаа, электрон шуудан болон бусад захидлыг таны интернэт эсвэл үүрэн холбооны төхөөрөмж дахь үйлдэл (КНАУФ сайт болон бусад сайт) таны хайлтын асуулт, газар зүйн байршил болон бусад мэдээллийг үндэслэн илгээх боломжтой. Жишээ нь хэрэв та КНАУФ компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах зорилгоор Сайт орсон бол цаашид бусад вэб-сайтаар зочлохдоо манай реклам сурталчилгааг харах боломжтой. Уг реклам манай сайт, хөндлөнгийн компанийн вэб-сайт болон үүрэн холбооны платформ дээр гарч ирж болно. Сайт, бусад вэб-сайт эсвэл үүрэн холбооны платформ дээр та КНАУФ компанийн Сайт, бусад сайт болон үүрэн холбооны хавсралтаар зочилсон судалгааны үр дүнд байршуулсан реклам харж болно.

 

COOKIE-ФАЙЛ БОЛОН БУСАД ТЕХНОЛОГИ УДИРДАХ

Та хүссэн үедээ браузерийн тохируулгыг өөрчилж компьютер дахь cookie-файлыг устгах эсвэл зогсоох боломжтой (cookie-файл устгах эсвэл зогсоох тухай  мэдээлэл “Лавалгаа” цэсэд байгаа). КНАУФ компани таны компьютерийн тохируулгын төлөө хариуцлага хүлээхгүй. Та төрөл бүрийн браузерийн cookie-файл удирдах энгийн бөгөөд ойлгомжтой заавар www.allaboutcookies.org. сайтаас олох боломжтой.

Та флэш-cookie удирдах товч мэдээллийг дараах сайтаас олж болно http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Cookie-файлаас татгалзсанаар та тодорхой үйлдэл хийх, Сайтаар зочлох үед чинь бид таны браузерыг таних боломжид нөлөөлөх магадлалтай.

Браузерийн тодорхой өргөтгөл жиш. Ghostery: https://www.ghostery.com/our-solutions/ghostery-browser-extension/ суулгаснаар Cookie-файл хянах боломжтой

Хэрэв таны зочилсон сайтуудын үлдээсэн бүх cookie-файл устгахыг хүсвэл доорх холбоосыг ашиглаж хяналтын cookie устгах програм татаж авч болно:

http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_personal_security.php

http://www.spybot.info/en/download/index.html

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asphttp://www.aboutads.info/choices сайтаар зочилж контекст рекламын тухай нэмэлт мэдээллийг авч манай нийлүүлэгч болон бусад реклам олгогчдын контент эсвэл реклам тохируулагч cookie-файл ашиглахаас татгалзаж болно.

 

COOKIE ФАЙЛУУДЫН ЖАГСААЛТ

Cookie файл нь таны төхөөрөмжинд байрлуулсан, вэбсайтаар зочлох зорилгоор ашиглах жижиг текстэн файл юм. Таны төхөөрөмжөөс мэдээлэл цуглуулж дараагийн удаа зочилоход буцаагаад вабсайтруу илгээдэг бөгөөд таны үйлдэл болон хэлний тохируулга, нэвтрэх мэдээлэл зэрэг онцлогуудыг сандаг. Эдгээр cookie файлыг бид суулгадаг бөгөөд анхдагч cookie файл гэж нэрлэдэг. Мөн реклам, маркетингийн зорилгоор бид таны зочилсон вэб-сайтын домэйнээс өөр домэйн нэртэй хөндлөнгийн cookie файл ашигладаг. Ажиглагч cookie файл болон бусад технологи дараах зорилгоор ашиглана:

 

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй