ТӨРЛҮҮД

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

...
КНАУФ-РОТБАНД ФИНИШ

Полимер нэмэлт орц бүхий гипсэн суурьтай хуурай хольц.

...
КНАУФ-САТЕНГИПС

Төгсгөлийн гипсэн шаваас. Гипс болон полимер нэмэлт орц бүхий шаваасны хуурай хольц.

...
КНАУФ-УНИФЛОТ

Полимер нэмэлт орц бүхий сайн чанарын бат бөх гипсэн суурьтай шаваасны  хуурай хольц.

...
КНАУФ-БАЗИС

КНАУФ-Базис нь гар болон механик аргаар түрхэх дотор ажлын, полимер нэмэлттэй гипсэн барьцалдуулагч суурь бүхий хуурай шаваасны хольц.

ЦАВУУ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

...
КНАУФ-УБО

Тусгай цемент болон пенополистирол үрэл бүхий дүүргэгч суурьтай хуурай хольц.

Бүтээгдэхүүнийг байнгын дотоод болоод гадны хяналтан дор (сертификат ГОСТ Р)  үйлдвэрлэдэг.

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй