КНАУФЫН ГАЛ ХАМГААЛАХ ШИЙДЛҮҮД

Гал түймэр нь жил бүр их хэмжээний материаллаг хохирлыг учруулдаг. КНАУФ хийцүүд болон материалууд нь хохирлыг буруулах, хүмүүсийн амь насыг аврах, эрүүл мэндийг хамгаалахад зориулагдсан. Үүнийг гал түймэр тархалтыг хязгаарлах, эмзэг барилга байгууламжуудыг шууд хамгаалах зэргээр хангаж болно. Гал түймрийн нөлөөнд хамгийн тэсвэртэй нь шатдаггүй Файерборд хавтан. Бусад КНАУФ хавтан материалууд ч мөн гал түймрийн идэвхгүй хамгаалалтад ашиглахад маш тохиромжтой.

ТӨРЛҮҮД

...
Байгууламжийн гал хамгаалал

Даацын метал байгууламжуудын гал хамгаалал

Ган баганы гал хамгаалах өнгөлгөөг орон сууц, нийтийн барилга, үйлдвэрийн барилгуудад ган баганы гал тэсвэрлэлтийг дээшлүүлэх ба (эсвэл) галын аюулыг бууруулах зорилгоор ашигладаг.

Дэлгэрэнгүй
...
Инженерийн системийн гал хамгаалал

Кабелийн шугамын ажиллах чадварыг хадгалах

Гал хамгаалах кабелийн гэр нь гал түймрийн нөхцөлд кабелийн шугамын ажиллах чадварыг хадгалах боломжийг олгоно. Үр өгөөжийг минутаар илэрхийлнэ.

Гал хамгаалах кабелийн гэрийг кабелийн ажиллах чадварыг хадгалах хугаацаагаар нь сонгох

Дэлгэрэнгүй
...
Гал хамгаалалтын хамар хана

Гал түймэр тархалтыг сэргийлэх

Гал хамгаалалтын хамар ханын үндсэн зорилго нь тасалгаа хооронд түймэр тархалтыг хязгаарлах. Улмаар гал түймэр удаан тархаж хүмүүсийг гаргах цаг хугацаа нэмэгдэнэ. Түймрийг хазгаарлах байгууламжийн үзүүлэлтүүдийг гал тэсвэрлэлтийн хязгаар (EI даацын бус хамар ханын) илэрхийлнэ.

Дэлгэрэнгүй
...
Гал хамгаалалтын тааз

Хучилтын метал байгууламжийн гал хамгаалалт

Тасалгаанд гал түймэр гарсан тохиолдолд дүүжин тааз нь хучилтын даацын метал  байгууламжуудыг ил галаас тусгаарлана. Дүүжин таазны гал тэсвэрлэлтийн хязгаараас хамааран (RE) хучилтын метал байгууламж нь гал түймрийн нөхцөлд даацын чадвараа илүү удаан хугацаанд алдахгүй байх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

КНАУФ - ГАЛД ТЭСВЭРТЭЙ ХАВТАНГУУД

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй