СТАНДАРТ ПРОФИЛЬ ТӨМӨР

...
КНАУФ-БОСОО МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ (ПС)

КНАУФ- босоо металл профиль (ПС) нь нимгэн ган туузыг орчин үеийн төхөөрөмжөөр, хүйтэн цувих аргаар үйлдвэрлэгддэг урт элемент болно.

...
КНАУФ- ТААЗНЫ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ (ПП)

КНАУФ- таазны металл профиль (ПП) нь нимгэн ган туузыг орчин үеийн төхөөрөмжөөр хүйтэн цувих аргаар үйлдвэрлэдэг урт элемент болно.

...
КНАУФ- ТААЗНЫ ЧИГЛҮҮЛЭГЧ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ (ПН)

КНАУФ- таазны чиглүүлэгч металл профиль (ПН) нь нимгэн ган туузыг орчин үеийн төхөөрөмжөөр, хүйтэн цувих аргаар үйлдвэрлэдэг урт элемент болно.

...
КНАУФ- ЧИГЛҮҮЛЭГЧ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ (ПН)

КНАУФ- металл профиль (ПН) нь нимгэн ган туузыг орчин үеийн төхөөрөмжөөр, хүйтэн цувих аргаар үйлдвэрлэгддэг урт элемент болно.

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ПРОФИЛЬ ТӨМӨР

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй