Болруулалт: +976 – 7011 7008,      9400 0702,     9903 7860.

Сургалтын төв: +976 – 7011 7008,     9599 7755,     9402 7744  

Факс:  +976 – 7011 7008 – 105

Цагийн хуваарь: Да – Ба, 9:00 – 18:00

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй