ГИПСЭН БЛОК

...

КНАУФ–СТАНДАРТ ГИПСЭН БЛОК

КНАУФ- стандарт гипсэн блок (углуургатай гипсэн блок) нь монолит бүтэцтэй, тэгш өнцөгт параллелепипед хэлбэртэй, тогтсон тодорхой хэмжээстэй, уулзварын углуурга бүхий бүтээгдэхүүн.

КНАУФ- стандарт гипсэн блокийг гипсэн барьцалдуулагчийг цутгах технологоор хийдэг. Орчин үеийн технологи нь блокны гадаргууг маш цэвэрхэн бөгөөд хэмжээсийг яг заалтын дагуу маш нарийн хийх боломжийг олгодог.

Дэлгэрэнгүй
...

КНАУФ– УС ЧИЙГЭНД ТЭСВЭРТЭЙ ГИПСЭН БЛОК

КНАУФ-гипсэн блок (углуургатай гипсэн блок) нь монолит бүтэцтэй, тэгш өнцөгт параллелепипед хэлбэртэй, тогтсон тодорхой хэмжээстэй, уулзварын углуурга бүхий бүтээгдэхүүн.

КНАУФ ус чийгэнд тэсвэртэй гипсэн блокийг гипсэн барьцалдуулагчийг цутгах технологоор, ус шингээх чанарыг бууруулах нэмэгдэл орц нэмж хийдэг. Орчин үеийн технологийн дагуу блокны гадаргууг цэвэрхэн бөгөөд хэмжээсийг яг заалтын дагуу маш нарийн гаргаж хийх боломжтой байдаг.

Ус чийгэнд тэсвэртэй гипсэн блок нь онцлог ногоон өнгөтэй.

Дэлгэрэнгүй

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй