ДАВУУ ТАЛ

Хурдан суурилуулалт, дахин төлөвлөлт

Хүнд зүйл өлгөх

Дуу чимээ тусгаарлагчийг нэмэгдүүлсэн

Муруй шугаман бүтцийн өөрчлөлт ба олон янз байдал

КНАУФ ЭНГИЙН ХАМАР ХАНА

КНАУФ СЭМЭРЛЭГ ХАВТАН ХАМАР ХАНА

КНАУФ ГАЛД ТЭСВЭРТЭЙ ХАМАР ХАНА

...
С 131.2

Эрдэс хөвөн дүүргэгчтэй дан ган каркас, нэг талаас нь гипсэн хавтангаар, нөгөө талаас нь КНАУФ-Файерборд –хавтангаар нэг үе өнгөлсөн хамар хана.

...
С 132

Эрдэс хөвөн дүүргэгчтэй дан ган каркас, нэг талаасаа хоёр үе гипсэн хавтан, нөгөө талаасаа хосолсон (гадна үе – КНАУФ-Файерборд, дотор үе – гипсэн хавтан) өнгөлгөөтэй хамар хана.

...
С 135

Эрдэс хөвөн дүүргэгчтэй давхар ган каркас бүхий, нэг талаасаа хоёр үе гипсэн хавтан, нөгөө талаасаа хосолсон (гадна үе – КНАУФ-Файерборд, дотор үе – гипсэн хавтан) өнгөлгөөтэй хамар хана.

КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ ХАМАР ХАНА

...
С 385.1

Давхар металл каркас, түүний хоёр талаас АКВАПАНЕЛЬ® цементэн дотор хавтангаар тус бүр нэг үе өнгөлгөө бүхий С 385.1 загварын хамар хана. КНАУФ иж бүрдэл систем.

...
С 385.2

Давхар металл каркас, түүний хоёр талаас тус бүр хоёр үе АКВАПАНЕЛЬ® цементэн дотор хавтан өнгөлгөө бүхий С 385. 2 загварын хамар хана. КНАУФ иж бүрдэл систем.

...
С 386.1

Хоорондоо зайтай давхар каркас, түүний хоёр талаас тус бүр нэг үе АКВАПАНЕЛЬ® Дотор цементэн хавтан өнгөлгөө бүхий С 386.1 загварын хамар хана. КНАУФ иж бүрдэл систем.

...
С 386.2

Салаа давхар каркас, түүний хоёр талд тус бүр хоёр үе АКВАПАНЕЛЬ® цементэн дотор хавтан өнгөлгөө бүхий С 386.2 загварын хамар хана. КНАУФ иж бүрдэл систем.

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй