КНАУФ компани төсөл боловсруулах олон салбарт гал хамгаалалт, дуу чимээ тусгаарлалт, цохилт тэсвэрлэлт г.м. төрөл бүрийн зориулалттай системийн шийдлүүдийг санал болгож байгаа. Гэхдээ төслийн гол санаа нь барилгын төгс илэрхийллээр хүмүүсийн гайхширлыг төрүүлдэг архитектурын шийдэл гэдгийг бүү мартаарай. КНАУФ компани хэвийн бус зорилтуудыг шийдэх зорилгоор техникийн функцээс гадна архитектурын санаануудыг амьдралд хэрэгжүүлэх боломж олгодог хэд хэдэн архитектурын шийдлүүдийг боловсруулсан.

КНАУФ Архитектурын шийдэл

...
КНАУФ-профиль LED (P)

Далд LED гэрэлтүүлэг угсрах зориулалтай КНАУФ тусгай профиль

...
КНАУФ-профиль LED (Z)

Далд LED гэрэлтүүлэг угсрах зориулалтай КНАУФ тусгай профиль.

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй