ЦОХИЛТ ТЭСВЭРЛЭХ ШИЙДЛҮҮД

Цохилт тэсвэрлэлт нь дуу чимээ тусгаарлалт, галын аюулгүй байдал зэрэг байгууламжийн үзүүлэлтүүдийг бодвол тэр болгон яригдаггүй зүйл. Гэвч байгууламжуудыг сонгохдоо засвар хоорондын хугацааг уртасгаж нилээд хэмнэлт гаргах боломжийг харгалзах хэрэгтэй. Цохилтод тэсвэртэй систем нь ахуйн нөхцөлд эвдрэх, цууралт үүсэх, цохилтоос үүдэн гарах хөдөлгөөнд өртөх нь бага.

ЦОХИЛТ ТЭСВЭРЛЭХ МАТЕРИАЛУУД

...
КНАУФ-САПФИР ГИПСЭН ХАВТАН

Өндөржүүлсэн нягтрал, чийг тэсвэрлэх үзүүлэлт, бат бөх хатуулаг гадаргуу болон ил галын нөлөөнд тэсвэртэй барилгын гипсэн хавтан (тип D, F, Н3, I, R по ГОСТ 32614-2012)

...
КНАУФ-ГИПСЭН СЭМЭРЛЭГ ХАВТАН (ГВЛ)

КНАУФ- гипсэн сэмэрлэг хавтан (ГВЛ) – нэгэн төрлийн нягтаршуулсан материал.

...
АКВАПАНЕЛЬ® ЦЕМЕНТЭН ХАВТАН

АКВАПАНЕЛЬ дотор цементэн хавтан. Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн, барилгын дотор өнгөлгөөний хавтан материал.

ЦОХИЛТОД ТЭСВЭРТЭЙ ХАМАР ХАНА

ЦОХИЛТОД ТЭСВЭРТЭЙ ХАНЫН ӨНГӨЛГӨӨ

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй