Шийдэл

...

Тусгай шийдлүүд

Аливаа барилгын стандарт бус зорилго даалгаварт тохирсон шийдлүүдийг л хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.

Дэлгэрэнгүй
...

Тасалгааны шийдлүүд

Үйлдвэрийн агуулах, лаборатори, хүүхдийн өрөө, офис ч бай тасалгааны зориулалтаас үл хамааран тэдгээрийн дизайн, засал чимэглэлийн ажлууд нь батлагдсан норм дүрэм, ая тухын шаардлагуудад нийцүүлж явагдах естой.

Дэлгэрэнгүй

Шийдэл

...

Хувийн байшин сууцны шийдлүүд

Хувийн байшин сууцны Интерактив загвар

Дэлгэрэнгүй
...

Архитектурын шийдлүүд

Төсөл боловсруулах олон салбарт болон хэвийн бус зорилтуудыг шийдэх зорилгоор төрөл бүрийн зориулалттай системийн шийдлүүд.

 

Дэлгэрэнгүй

ГАДАРГУУНЫ ЧАНАРЫН ТҮВШИН Q1-Q4

...
Q1 гадаргууны чанар

Төгсгөлийн гадаргууны хувилбарууд, керамик плита, 2 мм дээш ширхэгтэй гоелын шавардлага, цавуутай гоелын элементүүдтэй өнгөлгөө

Дэлгэрэнгүй
...
Q2 гадаргууны чанар

Q2 ГАДАРГУУНЫ ЧАНАР Q2 хавтан материалан суурьтай гадаргууны чанар Шавардлагын суурин дээр Q2 гадаргууны чанар

Дэлгэрэнгүй
...
Q3 гадаргууны чанар

Q3 ГАДАРГУУНЫ ЧАНАР Q хавтан материалан суурьтай гадаргууны чанар Q3 шавардлагад суурилсан гадаргууны чанар Q

Дэлгэрэнгүй
...
Q4 гадаргууны чанар

Q4 ГАДАРГУУНЫ ЧАНАР Хавтан материалуудад суурилсан гадаргууны чанар Q4 Q3 шавардлагад суурилсан гадаргууны чанар Хавтан

Дэлгэрэнгүй

ГАРЧИГ

...

Орон сууцны тасалгаанууд

КНАУФ орон сууцны шийдлүүд нь тодорхой тасалгааны төрөлд тохирсон бүтээгдэхүүн ба иж бүрдэл системүүдийн сонголт хийхэд тус дөхөм болно.

Дэлгэрэнгүй
...

Нийтийн тасалгаанууд

Зочид, ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангах явдал ямар ч нийтийн барилгын үндсэн зарчим байна.

Дэлгэрэнгүй

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй