ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Гадаргууны чанар Q1 гадарууд тавигдах шаардлагууд

 • босоогоор 2 погон м-т 3 мм хэлбэлзэл зөвшөөрөгдөнө
 • нүдэнд харагдах хонхор, зурагдах, багажнаас үүсэх зураас мөр (3 мм хүртэл гүн)
 • заадас дээр бага зэрэг шаваасны зуурмаг овоорохыг (2 мм дээшгүй өндөр) зөвшөөрнө
 • шавсан заадас орчимд 2 мм хүртэл завсар байхыг зөвшөөрнө
 • хажуугийн гэрэлд сүүдэр байхыг зөвшөөрнө

Юугаар гүйцэтгэх вэ

 • Хавтан материал: ;
 • Заадсаны шаваас
 • Заадсаны арматурчлалын тууз; тусгай тууз КУРТ /перфорацитай цаасан тууз
 • Хөрсжүүлэгч

Яаж гүйцэтгэх вэ

КНАУФ хавтан* бүхий байгууламжийг бүх технологийн дагуу угсрах шаардлагатай

 • Алхам 1: КНАУФ хавтангийн тайрсан ирмэгт КНАУФ-Тифенгрунд хөрсжүүлэгч түрхэнэ;
 • Алхам 2:
 • хувилбар 1 КНАУФ-хавтангийн дагуу болон хажуугийн заадасыг хоер ирмэгийн өргөнтэй КНАУФ-Фуген болон арматурчлалын туузын тусламжтайгаар шаваас хийнэ Хувилбар 2 КНАУФ хавтангийн хагас дугуй нимгэрүүлсэн ирмэгт (ПЛУК) арматурчлалын туузгүй КНАУФ-Унифлот ашиглаж хийж болно

Хувилбар 1

 

 1. КНАУФ хавтан, ПЛУК ирмэг
 2. КНАУФ-Фуген үндсэн үе
 3. Арматурчлалын тууз
 4. КНАУФ-Фуген бүрэлтийн үе

Хувилбар 2

 1. КНАУФ-хавтан, ПЛУК ирмэг
 2. КНАУФ-Унифлот үндсэн үе
 3. КНАУФ хавтан, ПЛУК ирмэг
 4. КНАУФ-Унифлот үндсэн үе

* Мөн Q1 гадаргууны чанарыг гипсэн сэмэрлэг КНАУФ суперхавтангууд бүхий байгууламж тэдгээрийг угсрах, заадас битүүлэх технологийг мөрдөж ашигласнаар хангах боломжтой.

 

 

Гадаргууны чанар Q1 гадарууд тавигдах шаардлагууд

 • босоогоор 2 погон м-т 3 мм хэлбэлзэл зөвшөөрөгдөнө
 • нүдэнд харагдах хонхор, зурагдах, багажнаас үүсэх зураас мөр (3 мм хүртэл гүн)
 • заадас дээр бага зэрэг шаваасны зуурмаг овоорохыг (2 мм дээшгүй өндөр) зөвшөөрнө
 • шавсан заадас орчимд 2 мм хүртэл завсар байхыг зөвшөөрнө
 • хажуугийн гэрэлд сүүдэр байхыг зөвшөөрнө

Юугаар гүйцэтгэх вэ

 • Шавардлага

Яаж гүйцэтгэх вэ

Суурь шавардлага нь КНАУФ зөвлөмжийн дагуу бэлтгэгдсэн байх естой

 • Алхам 1: КНАУФ-Ротбанд* маяк профилийн дагуу дүүргэж тэгшилнэ
 • Алхам 2: бетон татагчаар (тэгшлэгч) хусна  

Хувилбар 1

 • Алхам 1: КНАУФ-Ротбанд* маяк профилийн дагуу дүүргэж тэгшилнэ
 • Алхам 2: бетон татагчаар (тэгшлэгч) хусна 

* Мөн шавардлагыг КНАУФ-Гольдбанд, КНАУФ-ХП Старт, КНАУФ-МП 75, КНАУФ-МН Старт -р хийж болно

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй