ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Гадаргууны чанар Q2 гадарууд тавигдах шаардлагууд

 • босоогоор 2 погон м-т 2 мм хэлбэлзэл байхыг зөвшөөрнө
 • нүдэнд харагдах хонхор, зурагдсан, багажнаас үүсэх зураас мөр (1 мм хүртэл гүн) байхыг зөвшөөрнө
 • шаваасны зуурмаг заадас дээр бага зэрэг овоорохыг (1 мм дээшгүй өндөр) зөвшөөрнө
 • шавсан заадас орчимд 1 мм хүртэл завсар байхыг зөвшөөрнө
 • хажуугийн гэрэлд сүүдэр харагдахыг зөвшөөрнө

Юугаар гүйцэтгэх вэ

Яаж гүйцэтгэх вэ 

КНАУФ хавтангийн* байгууламжуудыг бүх технологийн дагуу угсарсан байх естой

 • Алхам 1: КНАУФ хавтангийн* тайрсан ирмэгийг КНАУФ-Тифенгрундээр хөрсжүүлэх;
 • Алхам 2: хувилбар 1 КНАУФ-хавтангийн* дагуу болон хажуугийн заадаст хоер ирмэгийн өргөнтэй КНАУФ-Фуген болон арматурчлалын туузын тусламжтайгаар шаваас хийнэ хувилбар 2 КНАУФ хавтангийн* хагас дугуй нимгэрүүлсэн ирмэгт (ПЛУК) КНАУФ-Унифлот арматурчлалын туузгүй ашиглаж болно
 • Алхам 3: заадаст нэмж ≈ 400 мм өргөн КНАУФ-Фуген (хув. 1) / КНАУФ-Унифлот (хув. 2) тусламжтайгаар шаваас хийнэ.

Хувилбар 1

 1. КНАУФ хавтан, ПЛУК ирмэг
 2. КНАУФ-Фуген үндсэн үе
 3. Арматурчлалын тууз
 4. ≈ 400 мм өргөн КНАУФ-Фуген бүрэлтийн ба тэгшилгээний үе

Хувилбар 2

 1. КНАУФ хавтан, ПЛУК ирмэг
 2. КНАУФ-Унифлот үндсэн үе
 3. ≈ 400 мм өргөн КНАУФ-Унифлот тэгшлэх  үе

* Мөн Q2 гадаргууны чанарыг гипсэн сэмэрлэг КНАУФ хавтангийн тусламжтайгаар технологийн дагуу угсарч заадасыг битүүлснээр хангах боломжтой.

Гадаргууны чанар

Q2 гадарууд тавигдах шаардлагууд

 • босоогоор 2 погон м 2 мм хэлбэлзэл байхыг зөвшөөрнө
 • нүдэнд харагдах хонхор, зурагдсан, багажнаас үүсэх зураас мөр (1 мм хүртэл гүн) байхыг зөвшөөрнө
 • шавардлагын зуурмаг шаваасан дээр бага зэрэг овоорохыг (1 мм дээшгүй өндөр) зөвшөөрнө
 • хажуугийн гэрэлд сүүдэр харагдахыг зөвшөөрнө

Юугаар гүйцэтгэх вэ

Яаж гүйцэтгэх вэ

Суурь шавардлага нь КНАУФ зөвлөмжийн дагуу бэлтгэгдсэн байх естой

 • Алхам 1: КНАУФ-Ротбанд* маяк профилийг дагуу дүүргэж тэгшилнэ;
 • Алхам 2: татагчаар (тэгшлэгч) хусна;
 • Алхам 3: шпателаар хусна;
 • Алхам 4: тэгшлэх

Хувилбар 1

 • Суурь шавардлага
 • КНАУФ-Ротбанд* шавардлагыг түрхсэн, хуссан, тэгшилсэн

* Мөн шавардлагыг КНАУФ-Гольдбанд, КНАУФ-ХП Старт, КНАУФ-МП 75, КНАУФ-МН Старт -р хийж болно

 

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй