ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Гадаргууны чанар Гадаргууд тавигдах шаардлагууд Q4

 • босоогоор 2 погон м-т 0.5 мм хэлбэлзэл зөвшөөрөгдөнө
 • Нүдэнд харагдах хонхор, зурагдах, багажнаас үүсэх зураас мөр зөвшөөрөхгүй
 • Нүдэнд харагдах зүлгүүрийн зураас, мөр зөвшөөрөхгүй
 • Бага зэрэг шаваасны зуурмаг овоорохыг зөвшөөрөхгүй
 • Шавсан заадас орчимд завсар байхыг зөвшөөрөхгүй
 • Хажуугийн гэрэлд сүүдэр байхыг зөвшөөрөхгүй

Юугаар гүйцэтгэх вэ

Яаж гүйцэтгэх вэ КНАУФ хавтангийн* байгууламжудыг бүх технологийн дагуу угсарсан байх естой.

 • Алхам 1: КНАУФ хавтангийн* тайрсан ирмэгт КНАУФ-Тифенгрунд хөрсжүүлэгч түрхэнэ;
 • Алхам 2:

хувилбар 1 КНАУФ-хавтангийн* дагуу болон хажуугийн заадаст хоер ирмэгийн өргөнтэй КНАУФ-Фуген болон арматурчлалын туузын тусламжтайгаар шаваас хийнэ; Хувилбар 2 КНАУФ хавтангийн хагас дугуй нимгэрүүлсэн ирмэгт (ПЛУК) КНАУФ-Унифлот арматурчлалын туузгүй ашиглаж хийж болно

 • Алхам 3: заадаст КНАУФ-Фуген (хувилбар 1 ) / КНАУФ-Унифлот (хувилбар 2) тусламжтайгаар нэмэлт ≈ 400 мм өргөн шаваас хийх;
 • Алхам 4: бүх гадаргууг КНАУФ-Тифенгрундээр хөрсжүүлэх;
 • Алхам5: 1 мм дээш КНАУФ-Ротбанд Финиш шаваас нийлэнхийд нь түрхэх
 • Алхам 6: 0.5 мм хүртэл нимгэн КНАУФ-Ротбанд Паста Профи шаваас нилэнхийд нь түрхэх

Хувилбар 1

 1. КНАУФ-хавтан, ПЛУК ирмэг
 2. КНАУФ-Фуген үндсэн үе
 3. Арматурчлалын тууз
 4. Бүрэлтийн болон тэгшилгээний үе
 5. КНАУФ-Тифенгрунд
 6. 1 мм дээш зузаан КНАУФ-Ротбанд Финиш (КНАУФ-Полимер Финиш) үе 
 7. 0,5 мм хүртэл зузаан КНАУФ-Ротбанд Паста Профи үе 

Хувилбар 2

 1. КНАУФ-хавтан, ПЛУК ирмэг
 2. КНАУФ-Унифлот үндсэн үе
 3. КНАУФ-Унифлот тэгшилгээний үе өргөн ≈ 400 мм 
 4. КНАУФ-Тифенгрунд
 5. 1 мм дээш КНАУФ-Ротбанд Финиш (КНАУФ-Полимер Финиш) үе 
 6. 0,5 мм хүртэл зузаан КНАУФ-Ротбанд Паста Профи үе 

* Мөн Q4 гадаргууны чанарыг гипсэн сэмэрлэг КНАУФ суперхавтан бүхий байгууламжийн тусламжтайгаар тэдгээрийг угсрах, заадасыг битүүлэх технологийн дагуу гүйцэтгэснээр хангах боломжтой.

Гадаргууны чанар Q4 гадарууд тавигдах шаардлагууд

 • босоогоор 2 погон м-т 0.5 мм хэлбэлзэл зөвшөөрөгдөнө
 • Нүдэнд харагдах хонхор, зурагдах, багажнаас үүсэх зураас мөр зөвшөөрөхгүй
 • Нүдэнд харагдах зүлгүүрийн зураас, мөр зөвшөөрөхгүй
 • Бага зэрэг шаваасны зуурмаг овоорохыг зөвшөөрөхгүй
 • Хажуугийн гэрэлд сүүдэр байхыг зөвшөөрөхгүй

Юугаар гүйцэтгэх вэ

Яаж гүйцэтгэх вэ Шавардлагын суурийг КНАУФ зөвлөмжийн дагуу бэлтгэх шаардлагатай

 • Алхам 1: КНАУФ-Ротбанд* маяк профилийг дагуу дүүргэж тэгшилнэ;
 • Алхам 2: татагчаар (тэгшлэгч) хусна;
 • Алхам 3: шпателаар хусна;
 • Алхам 4: тэгшлэх
 • Алхам 5:

Хувилбар 1 хоер дахь тэгшилгээг хийх; Хувилбар 2 бүх гадаргууг КНАУФ-Тифенгрундээр хөрсжүүлэх. Хатсаны дараа 1 мм хүртэл зузаан КНАУФ-Ротбанд Финиш⃰ ⃰ шаваас нилэнхийд нь түрхэх.

 • Алхам 6:  0,5 мм хүртэл зузаан КНАУФ-Ротбанд Паста Профи шаваас нилэнхийд нь нимгэн үе түрхэх.

Хувилбар 1

 1. Шавардлагын суурь
 2. КНАУФ-Ротбанд* шавардлагыг түрхсэн, хуссан, тэгшилсэн, хоер дахь тэгшилгээг хийх;
 3. 1 мм дээш зузаан КНАУФ-Ротбанд Финиш** үе.
 4. 0.5 мм дээш зузаан КНАУФ-Ротбанд Паста Профи үе.

Хувилбар 2

 1. Шавардлагын суурь
 2. КНАУФ-Ротбанд* шавардлагыг түрхсэн, хуссан, тэгшилсэн.
 3. 1 мм дээш зузаан КНАУФ-Ротбанд Финиш** үе.
 4. 0.5 мм дээш зузаан КНАУФ-Ротбанд Паста Профи үе.

* Мөн шавардагыг КНАУФ-Гольдбанд, КНАУФ-ХП Старт, КНАУФ-МП 75, КНАУФ-МН Старт-р түрхэж болно. ** Мөн шаваасыг КНАУФ-Полимер Финиш, КНАУФ-Сатенгипс, КНАУФ-Фуген-р нийлэнхийд нь түрхэж болно

 

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй