КНАУФ-СЕЙФБОРД РЕНТГЕН ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТТАЙ ГИПСЭН ХАВТАН

Рентген цацрагийн хамгаалалттай шинж чанар бүхий барилгын гипсэн хавтан

Рентген цацрагийн хамгаалалтын зориулалттай тусгай тасалгаанд ашиглана

КНАУФ-Сейфборд хавтан нь барийн сульфат нэмэгдэл бүхий тусгай гипсэн зүрхэвчтэй, хоер талаас картон бүрхэвчтэй. Зүрхэвч нь шар өнгөтэй. Тусгай тасалгаанд рентген цацрагийн хамгаалалтын зориулалтаар ашиглана.

КНАУФ-Сейфборд хавтан нь Герман улсын Knauf Gips KG үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. Үйлдвэрлэлийн явцад хавтан бүрийн рентген цацрагийн хамгаалалтын шаардлага хангагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавьдаг. ОХУ- ын СНиП 23-02-2003 дагуу хуурай болон энгийн чийгшилтэй барилга байгууламж, өрөө тасалгаанд хамар хана, дүүжин тааз байгуулах, ханын өнгөлгөөнд ашигладаг.

  • Байгууламжинд тугалган хавтан ашиглахаас татгалзах боломжийг олгоно.
  • Тэгш гадаргуу байгуулахад хялбар.
  • Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн.

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

  • тугалган байгууламжуудтай харьцуулахад хөнгөн жинтэй
  • боловсруулах, угсрахад хурдан бөгөөд хялбар, ашиглахад аюулгүй
  • муруй гадаргуу байгуулах боломжтой

Рентген цацрагийн хамгаалалттай КНАУФ-Сейфборд хавтанг рентген шинжилгээ (рентгений кабинет) хийх зориулалттай эмнэлгийн тасалгааны тусгаарлах хана, ханын өнгөлгөө, тааз байгуулахад ашиглана.

Хажуу өрөөний өвчтнүүдийн болон ажилтнуудын цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ашиглана.

  • Хавтангийн өнгө: саарал
  • Зүрхэвчний өнгө: шар
  • Ирмэгийн төрөл: ПЛК хагас дугуй ирмэг. хэмжээ: 2500/2400х625х12,5 мм (20 мм захиалгаар);
  • Жин: 17 кг/м2;

Галын аюулын ангилал КМ2