КНАУФ-СЕЙФБОРД ШПАХТЕЛЬ

КНАУФ-СЕЙФБОРД рентген цацрагийн хамгаалалттай хавтангийн заадас битүүлэх гипсэн суурьтай хуурай хольц

КНАУФ-Сейфборд Шпахтель шаваас нь рентген цацрагийн хамгаалалтыг хангах тусгай нэмэлт бодис бүхий гипсэн суурьтай хуурай хольц. Рентген цацрагийн хамгаалалттай КНАУФ-Сейфборд хавтангийн заадасыг гар аргаар битүүлэх зориулалттай. 

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

  • тугалга агуулаагүй
  • КНАУФ-Сейфборд рентген цацрагийн хамгаалалттай хавтангийн заадасыг хурдан битүүлэх бөгөөд хэрэглэхэд хялбар 
  • Баглаа боодол – хуванцар хувин дотор уутанд савлагдсан хуурай хольц
  •  Цэвэр жин 5 кг
  • Хадгалах хугацаа – үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 9 сар