ГОГЦОО ТӨМРИЙН БЭХЭЛГЭЭ

Гогцоо төмрийн бэхэлгээ. Зузаан 0,9 мм. Уутанд 100 ширхэгээр савлагдсан. Бэхэлгээний тооцоолсон даац 25 кг.

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ПП 60/27 профилийг гогцоо төмрийн тусламжтайгаар бэхэлнэ.  Угсралтын явцад профилийн өндрийг тохируулж болно.

  • Хэмжээ 100х58х42 мм; 
  • Уутанд 100 ширхэгээр савлагдсан; 
  • Бэхэлгээний тооцоолсон даац 25 кг.