ГОГЦОО ТӨМӨР

Гогцоо төмрийн бэхлэгчтэй ашиглана. Үндсэн т/б бүрээсний анкер элементэнд гогцоогоор бэхлэгдэнэ.

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Гогцоо төмрийн бэхэлгээний тусламжтайгаар ПП 60/27 профилийг бэхэлнэ.  Угсралтын явцад профилийн өндрийг тохируулж болно.

  • Гогцоо төмрийн урт нь 125 мм – 1500 мм байдаг. Савааны диаметр 4 мм;
  • Уутанд 100 ширхэгээр савлагдсан;

Бэхэлгээний тооцоолсон даац 25 кг.