ЗАГАЛМАЙ ТӨМӨР

Загалмай төмөр зузаан 0,9 мм, уутанд 50 ширхэгээр савлагдсан.

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

П 113 дүүжин таазны үндсэн профильд таазны профилийн хэсгийг бэхлэхэд зориулагдсан.

ПП 60/27 профильтэй цуг хэрэглэнэ.

  • Зузаан 0,9 мм, уутанд 50 ширхэгээр савлагдсан.