ХАНА ТААЗНЫ БЭХЭЛГЭЭ

Угсарсан байдалд 120мм урттай, зузаан 0,9мм, уутанд 100 ширхэгээр савлагдсан, бэхэлгээг тооцоолсон даац 40 кг

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Таазны профилийг даацын байгууламжинд бэхлэхэд зориулагдсан. Үндсэн сууринд анкер элемент (Т/б тааз) эсвэл дюбелеер (хана) бэхлэгдэнэ. Таазны профиль ПП 60/27 хана таазны бэхэлгээнд LN хэлбэрийн шурупээр бэхлэгдэнэ.

  • Угсарсан байдалд 120 мм урттай, зузаан 0,9 мм, уутанд 100 ширхэгээр савлагдсан, бэхэлгээг тооцоолсон даац 40 кг.