ТЭЛЭГЧ ХАДААС

Тэлэгч шаантаг бүхий металл хадаас.

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Бэхэлгээний чанарыг дээд зэргээр хангах бөгөөд дүүжин таазны элемент болон ижил төстэй байгууламжуудыг бетон суурь гадаргуу дээр бэхлэх ажилд КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

Дүүжин таазны элемент болон ижил төстэй байгууламжуудыг бетон суурь гадаргуунд бэхлэх зориулалттай.

  • Диаметр / урт:  6х40 мм. Бэхэлгээг тооцоолсон даац 40 кг;
  • Уутанд 100 ширхэгээр савлагдсан.