ӨӨРӨӨ ӨРӨМДДӨГ ЦООЛОГЧ ШУРУП XTN

Далд толгойтой, өөрөө өрөмддөг, цоологч, нэмэх хэлбэрийн хонхортой, шовх үзүүртэй шуруп XTN.

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

КНАУФ гипсэн хавтанг (ГСП тип DFH3IR) хялбар бөгөөд хурдан бэхлэх тусгай хэлбэр хийцтэй.

Урьдчилж өрөмдөх шаардлагагүй.

КНАУФ технологийн дагуу сайн чанарын бэлэн гадаргууны шаардлагыг дээд зэргээр хангана.

Металл профиль бүхий каркасанд (0.7 мм хүртэл зузаантай) КНАУФ хавтангуудыг (ГСП тип DFH3IR) бэхлэх зориулалттай.

  • Диаметр / урт (мм): 3,9x23; 3,9x33; 3,9x38; 3,9x55;
  • Савлагаа: хайрцаг, 1000 ш.