ӨӨРӨӨ ӨРӨМДДӨГ ЦООЛОГЧ ШУРУП TN

Тусгай хийцийн толгой бүхий өөрөө өрөмддөг шуруп

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Урьдчилж өрөмдөх шаардлагагүй.

КНАУФ технологийн дагуу бэлэн гадаргууны чанарыг дээд зэргээр хангах бөгөөд КНАУФ хавтанг (энгийн, ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй) угсрах зориулалттай.

Металл профиль бүхий каркасанд (0.7 мм хүртэл зузаантай) гипсэн хавтангуудыг (энгийн, ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй) бэхлэх зориулалттай.

  • Диаметр / урт: 3,5x25; 3,5x35; 3,5x45; 3,5x55; 4,3x65мм;

Баглаа: хайрцаг, 1000 шир