АКВАПАНЕЛЬ ® ӨРӨМДӨГЧ ХОШУУТАЙ ШУРУП SB

Зэврэлтийн эсрэг бүрхүүлтэй, нэмэх хэлбэрийн хонхортой фрезер толгой бүхий шуруп SN Өндөржүүлсэн зэврэлтийн эсрэг тэсвэрлэлттэй.

Аквапанель цементэн дотор хавтанг модон болон 0.7-2.0 мм хүртэл зузаан ган каркасанд  бэхлэх зориулалттай.

Бэлэн гадаргууны сайн чанарыг дээд зэргээр хангах бөгөөд Аквапанель цементэн дотор хавтанг модон болон ган каркасанд бэхлэх ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Аквапанель цементэн дотор хавтанг модон болон 0.7-2.0 мм хүртэл зузаан ган каркасанд бэхлэх зориулалттай.

Шуруп SB 25 нь хавтангийн эхний үеийг ган каркасанд бэхлэх зориулалттай.

Шуруп SB 39 нь хавтангийн эхний болон хоер дахь үеийг ган каркасанд бэхлэх зориулалттай

  • Зарцуулалт: 15 ш./м2 өнгөлгөөнд;
  • Босоо профиль хоорондын зай — 600 мм;
  • Баглаа: SB 25 мм - 250 ш /боодол;
  • Баглаа: SB 39 мм - 250 ш/боодол.