КНАУФ-ДУУ ЧИМЭЭ ТУСГААРЛАХ ГИПСЭН БЛОКОНД ЗОРИУЛАГДСАН ЖИЙРЭГ ТУУЗ

Перфорацитай, бичил сүвэрхэг полимер тууз.

Перфорацитай, тусгай нэмэлтүүд бүхий бичил сүвэрхэг полимер тууз.

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 • Бат бөх чанартай
 • Ачаалалд тогтвортой
 • Тавихад хялбар
 • Эдэлгээ удаан
 • Өргөн хүрээний ашиглалтын температур. Халаалтгүй тасалгаанд мөн ашиглах боломжтой.
 • Тусгай нэмэлтүүд нь туузыг гипсэн блокны цавуутай барьцалдах чанарыг сайн  хангадаг.

Гипсэн блокийг угсрахад жийрэг болгон дараах зориулалтар ашиглана

 • Ашиглах явцад байгууламжийн дуу чимээг бууруулах;
 • Барилга байгууламж нь суулт өгөхөд үүсэх хэв гажилтыг нөхөх;
 • Хамар ханын суурь гадаргуу болон тусгаарлах байгууламжтай нийлэх хэсэгт тэгш, уян хатан байдлыг хангадаг.
 • Өнгө: хөх;
 • Өргөн: 80 и 100 мм;
 • Зузаан: 6 мм;
 • Рулоны урт: 20 000 мм;
 • Ашиглалтын температур: +5-аас +35 С хүртэл;
 • Байгууламжинд ашиглалтын температур: -40-өөс +70 хүртэл.