ДЭВСГЭР ЦААС

Лааны тос шингээсэн цаас.

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Цутгамал тэгшилгээнд тусгаарлах үе болгон хэрэглэнэ.

Бэлэн гадаргууны өндөр чанарыг хангах бөгөөд цутгамал тэгшилгээ тавих ажил КНАУФ технологийн дагуу хийгдэнэ.

  • Өргөн: 1250 мм;
  • Баглаа: рулон, 80 м (100 м2).