КНАУФ-АРМАТУРЧЛАЛЫН ЦААСАН ТУУЗ (ЗААГ НААГЧ)

Арматурчлалын нүхжилттэй цаасан тууз. Заслын ажлын туслах материал.

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

КНАУФ технологийн дагуу бэлэн гадаргууны  чанарыг дээд зэргээр хангах бөгөөд аль ч төрлийн ирмэг бүхий КНАУФ хавтангуудын (энгийн, ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй) хоорондох заадасны шаваасыг арматурчлахад болон шаваасанд ан цав гарахаас сэргийлж ашиглана.

  • Өргөн: 52 мм;
  • Баглаа:  рулон 50, 150 м.