КНАУФ- ТААЗНЫ ЧИГЛҮҮЛЭГЧ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ (ПН)

КНАУФ- таазны чиглүүлэгч металл профиль (ПН) нь нимгэн ган туузыг орчин үеийн төхөөрөмжөөр, хүйтэн цувих аргаар үйлдвэрлэдэг урт элемент болно.

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

  • Профиль төмөр нь хана дагуу атриатай хийгдсэн байдаг ба энэ нь түүнийг бат бөх чанартай болгодог.
  • Профиль нь дюбель ашиглан бэхлэхэд зориулж ханандаа бэлэн 8 мм-ийн  нүхтэй хийгддэг тул түүнийг даацын сууринд бэхлэхэд амар.
  • Бүх КНАУФ-профилуудыг 0,6 мм багагүй зузаантай сайн чанарын ган ашиглан  хийдэг тул бусад профилуудаас илүү бат бөх.

КНАУФ-гипсэн хавтан (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) болон КНАУФ- гипсэн сэмэрлэг хавтантай өрөө хоорондын хамар хана, өнгөлгөө болон бусад байгууламжийн каркасын хийцэнд ашиглагдана. Дүүжин таазны каркасны угсралт хийхэд өрөөний периметрээр ПН профилийг хананд бэхлэнэ. Өнгөлгөөний каркасны угсралт хийгдэхэд профилийг тааз болон шаланд бэхлэнэ.

П112, П113, П212, П213 и П19 -системуудэд ашиглаглахыг зөвлөдөг.

Зөвлөгөө

ПП профилийг даацын сууринд (халхалгаа) тусгай бэхэлгээнүүдийг ашиглан тогтооно, хамгийн өргөн хэрэглэгддэг нь  хана таазны бэхэлгээ ба гогцоо төмрийн бэхэлгээ болно. Гогцоо төмрийн бэхэлгээг тогтооход профилийн тавцангийн дотогшоо нугалсан зах нь тулгуур болж өгнө. Хана таазны бэхэлгээг LN 9 шурупыг ашиглан тогтооно.

  • Огтлолцол: 28×27 мм;
  • Зузаан: 0,6мм;
  • Урт: 3000 мм;
  • Боодол: уут, 72 урт.м.