КНАУФ- ЧИГЛҮҮЛЭГЧ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ (ПН)

КНАУФ- металл профиль (ПН) нь нимгэн ган туузыг орчин үеийн төхөөрөмжөөр, хүйтэн цувих аргаар үйлдвэрлэгддэг урт элемент болно.

ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

  • КНАУФ- чиглүүлэгч металл профиль нь дюбель бэхлэх зориулттайгаар ханандаа 8 мм нүхтэй хийгддэг тул түүнийг даацын сууринд бэхлэхэд хялбар байдаг.
  • Хэрвээ шаардлагатай бол дюбелийн нүхийг дрель ашиглан гаргана.
  • Төрөл бүрийн бүтээцийг угсрахад КНАУФ-профилийн ПН (40 мм) тавцангийн өргөжүүлсэн өргөн нь бэхэлгээний шуруп суулгахад хялбар болгодог.
  • Бүх КНАУФ-профилуудыг 0,6 мм –ээс багагүй зузаантай сайн чанарын ган ашиглан  хийдэг тул бусад профилуудаас илүү бөх.

КНАУФ- металл профиль ПН нь П-хэлбэртэй, босоо чиглүүлэгч профилийн үүргийг гүйцэтгэнэ. Мөн хамар хана ба өнгөлгөөний каркас хооронын хийцэд ашиглагдана.

КНАУФ-хавтан (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) болон КНАУФ-сэмэрлэг хавтангуудын суурин дээр өрөө хоорондын хамар хана, өнгөлгөө болон бусад байгууламжийн каркасын хийцэнд ашиглана. Ер нь бол харгалзах хэмжээний босоо профилийн чигүүлэгч элемент болно. Харгалзах хэмжээний босоо тулаас профильтэй хосоороо угсрагдана. 

  • Огтлолцол: 50×40; 75×40; 100×40мм;
  • Урт: 3000 мм (захиалгаар 6000 хүртэл);
  • Боодол: уут, 36 урт.м.