КАБЕЛИЙН ШУГАМЫН АЖИЛЛАХ ЧАДВАРЫГ ХАДГАЛАХ

Гал хамгаалах кабелийн гэр нь гал түймрийн нөхцөлд кабелийн шугамын ажиллах чадварыг хадгалах боломжийг олгоно. Үр өгөөжийг минутаар илэрхийлнэ.

Гал хамгаалах кабелийн гэрийг кабелийн ажиллах чадварыг хадгалах хугацаагаар нь сонгох

КНАУФ-Файерборд бүхий кабелийн гал хамгаалалтын хайрцаг

Хайрцагны материал ба өнгөлгөөний үеийн зузаан

Нийт зузаан

Гал түймрийн нөхцөлд кабелийн шугам ажиллах чадварыг хадгалах хугацаа

КНАУФ-Файерборд (2 х 20мм)

40мм (2 х 20мм)

120 минут

КНАУФ-Файерборд (3 х 20мм) и Фаерпанель (хөндлөнгийн үйлдвэрлэгч; 12,5мм)

72,5мм (3 х 20мм +12,5мм)

180 минут

*  Угсрах, төсөл боловсруулах явцад ТЕХНОЛОГИЙН ЖУРМЫГ мөрдөх шаардлагатай:

  1. Технологийн журам КС 04.07-2017.1
  2. Технологийн журам КС 04.07-2017.2

1. Хүснэгт нь байгууламжийг угсарч болох бүх хувилбарыг тооцолдоггүй зөвхөн системийн анхан шатны сонголтыг хийхэд зориулагдсан. Тодорхой системийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг галын туршилтын протоколд тусгасан байгаа.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

...

КНАУФ-Файерборд

КНАУФ-ФАЙЕРБОРД шатдаггүй хавтан нь шатдаггүй гипсэн зүрхэвчтэй, ирмэгээс бусад нь шатдаггүй шилэн даавуугаар бүрсэн.

Дэлгэрэнгүй
...

КНАУФ-УНИФЛОТ

Полимер нэмэлт орц бүхий сайн чанарын бат бөх гипсэн суурьтай шаваасны  хуурай хольц.

Дэлгэрэнгүй

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй