ХУЧИЛТЫН МЕТАЛ БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЛ ХАМГААЛАЛТ

Тасалгаанд гал түймэр гарсан тохиолдолд дүүжин тааз нь хучилтын даацын метал  байгууламжуудыг ил галаас тусгаарлана. Дүүжин таазны гал тэсвэрлэлтийн хязгаараас хамааран (RE) хучилтын метал байгууламж нь гал түймрийн нөхцөлд даацын чадвараа илүү удаан хугацаанд алдахгүй байх боломжтой.

 

  Класс пожарной опасности материала

редел огнестойкости конструкции
КМ1 КМ0 (НГ)
Система Материал Система Материал
RE 45 П 112.2 ГСП-DFH3IR (КНАУФ-лист Сапфир) (2х12,5мм)    
RE 150     П 232 КНАУФ-Файерборд (12,5мм)
1. Таблица не учитывает все варианты исполнения конструкции и служит для первоначального выбора системы. Точная информация о конкретной системе представлена в протоколах огневых испытаний.

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

...

КНАУФ-Файерборд

КНАУФ-ФАЙЕРБОРД шатдаггүй хавтан нь шатдаггүй гипсэн зүрхэвчтэй, ирмэгээс бусад нь шатдаггүй шилэн даавуугаар бүрсэн.

Дэлгэрэнгүй
...

КНАУФ-УНИФЛОТ

Полимер нэмэлт орц бүхий сайн чанарын бат бөх гипсэн суурьтай шаваасны  хуурай хольц.

Дэлгэрэнгүй

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй