АЮУЛГҮЙ ХӨРШЛӨХ

Чийгшил өндөр, конденсат бий болох, үерлэх, ус алдах нь бассейнтай тасалгааны хувьд жирийн үзэгдэл. КНАУФ материалууд нь эдгээр аюултай хөршөөс айхгүй цахилгаан системүүд болон байшингийн бусад хэсгийг хамгаалахад бэлэн.

...
С 683

ПП 60x27 профилоор хийгдсэн металл каркас болон нэг эсвэл хоёр үе Аквапанель® цементэн дотор хавтан өнгөлгөө бүхий С683 загварын ханын өнгөлгөө.

...
С 685

Үндсэн хананаас зайтай угсрасан металл каркас болон нэг үе Аквапанель® цементэн дотор хавтан өнгөлгөө бүхий С685 загварын ханын өнгөлгөө.

...
С 686

Суурь хананаас зайтай угсрасан металл каркас болон хоёр үе АКВАПАНЕЛЬ® Дотор цементэн хавтан бүхий С 686 загварын ханын өнгөлгөө.

...
С 381.1

Дан металл каркас, түүний нэг талаас АКВАПАНЕЛЬ ® Дотор хавтан, нөгөө талаас хоёр үе КНАУФ-сэмэрлэг хавтан өнгөлгөөтэй С381.1 загварын хамар хана.

...
АКВАПАНЕЛЬ® ДОТОР ЦЕМЕНТЭН ХАВТАН

АКВАПАНЕЛЬ дотор цементэн хавтан. Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн, барилгын дотор өнгөлгөөний хавтан материал.

...
КНАУФ-ФЛИЗЕН

КНАУФ-Флизен Плитаны цавуу

...
КНАУФ-ФЛИЗЕН ПЛЮС

КНАУФ-Флизен Плюс сайжруулсан плитаны цавуу

...
КНАУФ-ФЛЕКС

КНАУФ-Флекс плитаны уян цавуу.

...
КНАУФ-МРАМОР

КНАУФ-Мрамор плитаны цавуу цагаан

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

...
KNAUF YouTube

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй
...
KNAUF FACEBOOK

Боловсролын кино, шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн тухай видео, сонирхолтой үйл явдлын тухай видео..

Дэлгэрэнгүй